• ikon
  Kirsten Hesselø den 21-02-2017
  Hej alle i børneby Mølle wink
  På fredag den 24.2 2017 kl 12.00 - 14.00 fejrer vi, at vi i børneby Mølles bestyrelse har vedtaget en trafikpolitik sammen med Norddjurs kommunes trafikkonsulent Julie Marie Preut.

  Børnene er i klasserne sammen med deres venskabsklasse/gruppe sammen med andre venskabsklasser/grupper delt ind i tre hold (rød, gul, grøn - som trafiklyset).

  Arrangementet indeholder følgende:
  12.00 : Velkommen ved Erik V og orientering omkring trafikpolitikken og dagens program.
  12.10 - 13.40:
  Tre aktiviteter som alle grupper skal igennem:
  1) Børnene skal gå en tur fra Børneby Mølle mod Ålsrode og tilbage igen på cykelstien. Børnene får udleveret et trafikopgavehæfte. På gåturen skal børnene løse opgaverne sammen med deres venskabsmakker.

  2) Kigge på store trafikfarlige køretøjer, en lastbil fra Henrik Svith og Povl Viggo Schmidts traktor.

  3) Politiet orienterer om sikkerhedsudstyr i trafikken ved en cykel: lys, refleks og cykelhjelm og svarer på spørgsmål.

  13.40: Vi slutter af med saftevand og kage.

  13.55: Undervisningen slutter, SFO er åben.

  Der er blevet trykt store plakater med færdselstavler, som hænges op mange steder i Børnebyen.

  Vi håber på et rigtig godt arrangement. Husk at have godt tøj på.

  Se vedlagte program (små justeringer kan forekomme).

  Mange hilsner
  Gary og Erik V
   
 • ikon
  Erik Vedelsbo Falk den 19-02-2017
  Dødsfald.
  Tidligere lærer på Mølleskolen Marie Høgh Rasmussen er død.
  Hun blev begravet i lørdags på Hammelev kirkegård.
  Tidligere ansatte og jeg repræsenterede Mølleskolen.
   
 • ikon
  Erik Vedelsbo Falk den 17-01-2017
  Referat fra bestyrelsesmøde den 9.1 2017.
  Hermed referat samt vedtagne principper:
  Frederik Nikolajsen meddelte at han træder ud af bestyrelsen. Han takkede for et rigtig godt og spændende arbejde i bestyrelsen.
  Erik takkede Frederik for et fantastisk engageret arbejde i bestyrelsen for Børneby Mølles børn og personale.
  1. Suppleant i skoledelen Bettina Friis Jørgensen inviteres hermed til at træde ind i bestyrelsen fra februar måned 2017.

  Bestyrelsen godkendte rettelserne i princippet vedr. 
  Badning
  Medbringning af egen pc, tablet og mobiltelefon.
  Princippet omkring "Mobiltelefoner" har været det helt store punkt på de sidste tre bestyrelsesmøder, hvor der er blevet diskutteret om Børneby Mølle skulle være mobilfri, eller om mobilerne skulle være i et skab i løbet af dagen og så kunne tages frem når det gav mening eller om mobiltelefonen kunne  være i taskerne i undervisningen og tages frem når det gav mening samt om brugen af mobiltelefonen i frikvartererne.
  Bestyrelsen besluttede, at mobiltelefonen skal være i taskerne i undervisningen og kan tages frem når det giver mening, i frikvartererne opfordres til leg , hvis lærerne og pædagogerne oplever at nogle børn er "for optaget" af mobilen, så kan den tages fra det enkelte barn, klasse, som så kan hente den på kontoret når de går hjem.
  Se det vedtagne princip i vedlagte bilag.

  Bestyrelsen er næsten færdig med at vedtage en trafikpolitik, og i den forbindelse bliver der nogle arrangementer , et i slutningen af februar måned og en cykelkampagne i foråret.

  Desuden har bestyrelsen lavet et høringssvar vedr. Evt. Øget samarbejde mellem børnebyerne.

  Se vedlagte bilag.
  Næste bestyrelsesmøde er den 21.2 2017. Her tages princippet vedr. Ordensregler op.

  Mange hilsner
  Erik V
 • ikon
  Erik Vedelsbo Falk den 04-10-2016
  KaMølTo samarbejdesplan 2016 - 17.
  Hej alle.
  Her kan I se samarbejdsplanen mellem Mølle, Toubro og kattegatskolen med arrangementer for elever og bestyrelse i 2016 - 17.

  Mange hilsner
  Erik V

Børneby Mølles Facebookside