Billedet på sidehoved

Ålsrodevej 3, 8500 Grenaa - 8959 2600 -  [email protected]

 • ikon
  Susanne Østergaard Hansen den 12-10-2017

  Kære forældre

  Til orientering har Norddjurs Kommune omlagt ruten for busruterne 5.2 og 6. Det betyder ændringer i køreplanerne for de børn der skal til Mølleskolen, se nye tider.

  Det har også konsekvenser for børn der kommer fra Trustrup. De skal skifte bus på morgenturen i Homå ved den gamle Brugs og på hjemturen v. Søren Quists Vej. Bus rute 5.2 og 6 har kontakt med hinanden, så der vil blive taget højde for eventuelle forskydninger.

  Der er vedhæftet oversigt over de ruter der er berørte samt ny køreplan.

 • ikon
  Erik Vedelsbo Falk den 16-10-2017
  Til morgensamling i uge 43 (23. - 27.10) kl. 8.20 - 8.30 synges følgende sange:
  Mandag: Livstræet
  Tirsdag: Katjuska
  Onsdag: Barndommens land
  Torsdag: Det er noget pjat og Rapanden Rasmus
  Fredag: Det der mange der ik forstår, men jeg kan godt lide efterår 
 • ikon
  Erik Vedelsbo Falk den 09-10-2017
  Referat fra elevrådsmøde den 9.10 2017
  Elevrådet har talt om hvad de kan arbejde med
  "den gode historie"
  månedens klasse/gruppe
  synlig læring på morgensamlingerne
  julehøvdingebold-turnering
  princip for mobiltelefoner.

  Se referat og princip for mobiltelefoner.
  Næste elevrådsmøde er torsdag den 26.10 kl. 8.30 - 9.15.
 • ikon
  Erik Vedelsbo Falk den 02-10-2017
  Referat fra bestyrelsesmøde den 19.9 2017.
  Her kan du bl.a. læse om:

  -Børnehaven er blevet testet ift. kvalitet, vi ligger i top 5 i Norddjurs kommune.
  -Forskellige scenarier omkring gæstepasning 24 uger - 4 børn, det giver økonomiske udfordringer. Der udarbejdes en ansøgning om nødhjælp.
  -Bestyrelsen gav grønt lys for at etablere en byggelegeplads ifb. med SFO. SFO arbejder videre med ideen.
  -Madordning i børnehaven, hvor mange i børnehaven bruger kantinen?, Bestyrelsen op.
  -Drøftelse af Tænketankens spørgeskemaundersøgelse. Stor tilfredshed med Børneby Mølle. Der arbejdes på at etablere en Facebookgruppe omkring Børneby Mølle. Tænketanken og bestyrelsen  arbejder videre med dette.
  -Budgetopfølgning pr. 31.8 2017. Børnebyens samlede økonomi er god, der er dog udfordringer i kantinen, Møllehaven og dagplejen.
   
 • ikon
  Erik Vedelsbo Falk den 02-10-2017

  Til forældre, børn, personale og andre med tilknytning til Børneby Mølle, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.

  Mange tak for din deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen. Vi er meget glade for at 80 har deltaget, og meget glade for en meget stor opbakning til Børneby Mølle, en score på 6 af 7, se Q2.

  Grafen Q2 er på en skala fra 1 – 7, resten af graferne er på en skala fra 1 – 4.

  Bestyrelse, Tænketank og ledelse viser et sammendrag af graferne herunder, alle bemærkningerne fremgår dog ikke, da det så ville være på 35 sider.

  Vi er rigtig glade for den detailviden der ligger i jeres besvarelser i undersøgelsen, både alle de bemærkninger I er kommet med, omkring det I oplever som værende godt, og lige så glade for de ideer/kommentarer I er kommet med i forhold til, hvordan Børneby Mølle ønsker at videreudvikle- og profilere sig i fremtiden.

  I løbet af den kommende tid vil tænketanken og bestyrelsen trække besvarelserne sammen i temaer, både generelt og i de enkelte afdelinger. I vil løbende blive orienteret omkring dette.

  Mange hilsner

  Bestyrelse, ledelse og Tænketanken
  se vedlagte bilag.

 • ikon
  Erik Vedelsbo Falk den 22-09-2017
  Så er elevrådet valgt og det har konstitueret sig.
  Formand: Axel Bang Esping Nikolajsen, 6A
  Næstformand: Clement Plougmann Jørgensen, 6A
  Sekretær: Silas Højlund Lykke, 4A

  Det blev en sand gyser.
  5 kandidater ønskede at blive valgt til formand.
  Den der fik flest stemmer blev formand, den der fik næstflest stemmer blev næstformand.
  Efter første valgrunde var der to, som fik næstflest stemmer, Clement og Henrik Lønsbo Wieland. Der skulle derfor omvalg til. Efter dette omvalg havde Clement og Henrik igen lige mange stemmer, så så måtte det afgøres ved lodtrækning.
  Dejligt med den interesse for at deltage i elevrådsarbejdet.

  Hele listen med elevrådets medlemmer samt billede af elevrådet er vedlagt.

  Jeg deltager som personalerepræsentant.
  Mange hilsner
  Erik V

Børneby Mølles Facebookside